Publisert 15.06.2022

Det er no mogleg å søke om redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret 2022/2023.

Publisert 10.06.2022
Vassprøvetaking i ferskvatn

 Frå måndag 13.juni vil det bli vassprøvetaking i Bjellandselva.

Publisert 10.06.2022

Biblioteket er stengt i veke 29 ( 18.7-24.7), men me har meirope bibliotek måndag -torsdag kl. 08-21 / fredag - søndag kl. 08-18.

Vil du har tilgong til meirope bibliotek, så kom inn i opningstida og skriv kontrakt med biblioteket.

Publisert 03.06.2022


Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal leggja til rettes for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle born og unge. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter.

Publisert 03.06.2022

Kulturskulen tar opp nye elevar frå hausten. Vi har ledige plassar i piano, gitar, messinginstrument, musikkproduksjon, band og dans!

Publisert 03.06.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Publisert 02.06.2022
Publisert 01.06.2022

Stortinget har vedtatt å forlenge straumstønadsordninga for frivillige organisasjonar til og med mars 2023.