Publisert 25.11.2021


I dag, torsdag 25. november kl. 19.00 blir det nytt informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle på Sveio kommunehus. Tema denne gongen er landbruk. 

Publisert 22.11.2021

 Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Publisert 19.11.2021

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar er 1. desember 2021 og 1. september 2022.

Publisert 18.11.2021


Neste år er det jubileum for fleire hendingar knytt til Fartein Valen sitt liv og virke, og 2022 er derfor erklært som eit minneår for komponisten – med eit program med arrangement frå februar til november. 

Publisert 16.11.2021


På grunn av auke i koronasmitten, anbefaler kommunen for ein periode at elevar blir testa noko hyppigare.

Publisert 16.11.2021

 
Personar 65 år og eldre kan no registrera seg for dose 3 av koronavaksinen. Og alle som ikkje er vaksinerte kan framleis registrera seg i vaksinekøen!

Publisert 12.11.2021

Det har no vore aukande smitte i vår region dei siste to vekene. Dette bidrar til auka belastning på sjukehuset og helsetenestene i kommunane.

I tråd med anbefalingar fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gir kommunen følgande forsterka råd til befolkninga, òg dei som er vaksinerte.

Publisert 11.11.2021

 
Landbruks- og matdepartementet har svart på spørsmål frå Sveio kommune. 

Publisert 01.11.2021

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022–2025 er klart.