Publisert 10.01.2021


Førde skule vil vera open for 1.–6. klasse frå og med i morgon, måndag 11. januar.

Publisert 10.01.2021


Dårleg trykk skuldast lekkasje, som pr. no ikkje er lokalisert. Personar i området blir oppmoda om å kontrollera sine private anlegg.

Publisert 08.01.2021


I samband med smittesporing er det bekrefta tre nye tilfelle av koronasmitte.

Publisert 07.01.2021


På grunn av uavklart smittesituasjon blir Førde skule halde stengd òg i morgon, fredag 8. januar.

Publisert 07.01.2021


I dag vart dei 17 første bebuarane ved Sveio omsorgssenter vaksinerte.

Publisert 07.01.2021


Det er bekrefta tre nye tilfelle av koronasmitte i Sveio kommune.

Publisert 07.01.2021


Sveio kommune ønsker innspel til tilrådingar i rapport om framtidig skulestruktur. 

Høyringsfristen er utvida til 1. februar 2021.