Betre trafikktryggleik for mjuke trafikantar ved Vikse skule!

Klikk for stort bileteGangveg ved Vikse skule Ny gang- og sykkelveg frå Straumavegen til Vikse skule er ferdig. Gang- og sykkelvegen har vore eit samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Sveio kommune.

Det er også lagt ned nye kommunale vass- og avløpsleidningar i traseen.

Ferdigbefaring og overtakingsforretning er planlagt fredag 7. mai.  

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete