Brøyting og strøing

Illustrasjonsbilete - Klikk for stort bilete Kommunen har ansvaret for å brøyte kommunale vegar. Brøytemannskap kallast ut så fort snøen har ei djupne på 8-10 cm.

Avdeling for drift og anlegg jobbar for at veger og gang/sykkelstier skal være framkommelige når det glatt og snø, men ber publikum ha forståing for at kommunens brøytemannskaper nødvendigvis ikkje kan vere alle stadar samtidig. Det er viktig at ein som trafikant tar ansvar og skor seg etter forhalda etter vegtrafikkloven.

Brøytemannskap kallast ut så fort snøen har ei djupne på 8-10 cm. Det blir også strødd på kommunale vegar. Har du spørsmål om brøytinga på kommunale vegar? Ring tlf. 95 87 01 12.

Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på Europa-, riks- og fylkesvegar, mens den enkelte kommune har ansvar for dei kommunale vegane. Melding om forhald på vegane kan du gje til Statens vegvesen sin vegtrafikksentral på telefon 175. Meir informasjon frå Statens vegvesen og brøyting kan du finne her.

 

 

Publisert av Viktoria Rush Lien. Sist endra 06.02.2019