DIGITALKURS: Korleis hjelpe barn/unge som er engstelege

Klikk for stort bilete 15-20 % av alle barn og unge i Norge har psykiske vanskar som pregar dei i kvardagen.

Psykisk helseteneste arrangerer denne våren digitalkurs for føresette og alle som arbeider med barn/ unge.

Her vil det bli teori-undervisning om angst, symptom, og kva me som vaksne kan gjere for å hjelpe og støtte barn i alle aldersgrupper som er engstelege. Kurset er også nyttig for ungdom og vaksne som sjølv strever med angstproblematikk.

Det er viktig med godt samarbeid med barnehage/skule og helsetenester for at engstelege barn skal få god støtte og hjelp, og for å førebyggje psykiske vanskar.

Torsdag  6/5 kl  8.30 – 11.00 på Teams 

Del 2 blir tirsdag 18/5 kl 14-15.30

Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Påmelding innan 5 /5 til nancy@sveio.kommune.no og du vil få tilsendt link for pålogging

Vel møtt!

Anbefaler desse lenkene med informasjon om barn /unge og psykisk helse:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/snakk-med-noen-hvis-livet-er-vanskelig

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/depresjon-hos-barn

https://www.ung.no/psykisk/ ( nettside for ungdom)