Ekstraløyving frå Vestland fylkeskommune 2022 og 2023

Vestland fylkeskommune har gjort vedtak om å løyve totalt 5 millionar kroner til idretten i Vestland for å styrke arbeidet med å gjenopprette aktivitet i den organisert idretten. No kan idrettslag tilslutta Vestland idrettskrets søke om støtte.

Les meir om ekstraløyving frå Vestlands fylkeskommune på Idrettsforbundet.no