Folkemøte om høyring av planprogram for E39 Bokn–Bømlafjorden

Statens vegvesen har lagt forslag til  planprogram for E39 Bokn – Bømlafjorden ut til offentleg ettersyn

Illustrasjonsbilde E39 Bokn - Bømlafjorden - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde E39 Bokn - Bømlafjorden

 

Frist for å kome med merknadar er 11. desember. Sjå skjema for innspel 

Vegen går frå Vestre Bokn, vidare til Tysvær, og fram til munninga av Bømlafjordtunnelen i Sveio. I Planprogrammet legg ein opp til  å greie ut to alternative korridorar for vegen. 

Folkemøte

Førde samfunnshus 14. nov. kl. 18.00.

På folkemøtet vil vegvesenet orientera om prosjektet, og det vil og vere høve til å stille spørsmål.

Open kontordag

Førde samfunnshus 22. nov. kl. 12.00-19.00.

Under opne kontordagar har ein høve til ein til ein samtale med oss. 

Sjå Forslag til planprogram og meir informasjon om høyringa på vegvesen.no