Frist for innsending av søknad om spelemidlar til Sveio kommune

Sti langs friluftsområdet Holsvika, Tittelsnes - Klikk for stort bileteFriluftsområdet Holsvika, Tittelsnes

Dersom ditt lag/organisasjon skal søkje om tilskot frå spelemidlane i 2023, må søknaden sendast til Sveio kommune innan 1. november 2022.

Dette gjeld også søknadar som skal fornyast.

Sjå vilkår for tildeling av spelemidlar til anlegg og digitalt søknadsskjema på anlegsgsregisteret.no