Frivillige lag og organisasjonar kan søka momskompensasjon

Klikk for stort bilete 

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søka om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordela 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men fleire lag og organisasjonar må senda søknad via sentralleddet, som ofte har frist tidligare. Hugs at alle som søker må vera registrert i Frivilligregisteret.

Søknadsskjema og meir om ordninga finner du på www.lottstift.no.