Fugleinfluensa

Illustrasjonsbilde  - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde   

Det er rapportert om mykje daud fugl i regionen og det er funn også i Sveio. Det er stadfesta at daud fugl har fugleinfluensa. Mange, som havsuler som har reke i land langs kysten vår, har nok smitten med seg blant anna frå utbrot i Skottland.

MELD FRÅ TIL MATTILSYNET

Om du finn daud fugl, så meld dette til Mattilsynet. Om Mattilsynet vil ta prøva av fugl, vil kommunen kunna hjelpa til med å henta fuglen eller gje informasjon korleis de kan fjerna fugl sjølve.

Korleis du melder frå til Mattilsynet, kan du lese meir om på Mattilsynet sine nettsider: Informasjon om fugleinfluensa på Mattilsynet sine nettsider

Kommunen kan i nokon grad rykka ut og plukka daud fugl. Det er mest aktuelt der mykje folk ferdast og der det måtte vera fleire daude fuglar.

Om de vel å melde inn daude fuglar til kommunen, ber me om at de sender informasjonen pr. e-post til; Postmottak@Sveio.kommune.noPRIVAT HAGE
Om du finn fugl i hagen din, på ein kai og liknande, kan du i fylgje Mattilsynet fjerna dei sjølv. Du må bruka hanskar og leggja fuglen i ein pose eller helst i dobbel pose. Og så leggja dette i brennbart avfall.