Godkjente vallister for kommunestyrevalet 2019

Klikk for stort bilete

 

Sveio valstyre har godkjent vallistene for kommunestyrevalet 2019. 

I møte av 27. mai 2019 godkjente Sveio valstyre i sak 6/19 listeframlegga til Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet Dei Grøne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. 

Dei godkjente vallistene blir med dette lagt ut for offentleg ettersyn. Sjå lenke til alle listene under "Filgalleri".

Listene blir òg lagt ut i Servicekontoret på kommunehuset.

Eventuell klage etter valloven § 6-8, med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenna eit listeforslag, må gjerast innan 10. juni 2019.

Eventuell klage skal sendast til Sveio valstyre, via post (Postboks 40, 5559 Sveio) eller e-post (postmottak@sveio.kommune.no).