Har du forslag til kven som kan få Sveio kommune sin kulturpris 2023?

Stranda Førde, illustrasjon av Susann Haaland Karlsen - Klikk for stort bileteStranda Førde, illustrasjon av Susann Haaland Karlsen

Kulturprisen skal primært vera ein honnør for langvarig og/eller særs betydningfull innsats for kulturlivet i Sveio.

Kven kan få kulturprisen?

Kulturprisen kan delast ut til enkeltpersonar, grupperingar eller organisasjonar for deira innsats for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen kan ved særskilde høve delast ut til personar busett utanfor kommunen, men som likevel fremjer kulturlivet i Sveio.

Forslag på kandidatar skal vera skriftleg og kort beskrive kandidaten og gje ein vurdering av kandidaten sitt arbeid for kulturlivet. Friviljuge organisasjonar, kulturinstitusjonar, einskildpersonar m.v blir oppfordra til å komme med grunngjeve forslag på kandidatar. Sjå retningsliner: Retningsliner for tildeling av kulturpris - Sveio kommune

Forslag med grunngjeving kan ein sende til postmottak@sveio.kommune.no eller Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio, innan 15. juni 2023