Høyring – Forslag om felles råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

Kommunehus - Klikk for stort bilete Sveio kommunestyre har vedtatt å senda forslag om slå saman eldrerådet og råd for personar med nedsett funksjonsevne ut på høyring.

Høyringsfristen er 20. april 2020.

Sjå høyringsnotatet (PDF, 481 kB) for bakgrunnen for og grunngjeving av forslaget.

Alle er velkomne til å gi innspel til høyringa. Innspel kan sendast til politisk sekretær på e-post bjarte.stolas.storli@sveio.kommune.no. Skriv "Høyring om felles råd" i emnefeltet.

Publisert av Bjarte Stølås Storli. Sist endra 10.01.2020