Høyring - prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2024

Forslag til "Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2024" ligg no føre.

Illustrasjon av Sveio kommunehus av Susann Haaland Karlsen  - Klikk for stort bileteIllustrasjon av Sveio kommunehus av Susann Haaland Karlsen

I programmet er nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg, inklusive friluftslivsanlegg, ført opp.
Desse anlegga er anten bygde, under planlegging eller tenkt realiserte i nær framtid.
Prioriteringane er grunnlag for innsending av søknader om spelemidlar i 2024.

Høyringsfrist er sett til 31. oktober 2023.
Innspel kan sendast til postmottak@sveio.kommune.no

Ansvarleg eining – samfunnsutvikling

Forslag til Prioritert handliingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2024 (PDF, 657 kB)