Influensavaksine

Illustrasjon - Klikk for stort bileteIllustrasjon – Vaksine

Årets influensavaksine er kommen til kommunen. For å få vaksien kan du ta kontakt med din fastlege eller apoteket.

Personer i følgande risikogrupper bør ta influensavaksinen årleg: 

 • bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim,
 • alle frå fylte 65 år,
 • gravide etter 12. svangerskapsveke (informasjon frå Folkehelseinstituttet), altså 2. og 3. trimester – gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal òg få tilbod om influensavaksine,
 • prematurt fødde barn, særleg barn fødde før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader (kronologisk alder) til 5 år.

Born og vaksne med:

 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma),
 • hjarte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2,
 • leversvikt eller nyresvikt,
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft,
 • nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar),
 • svært alvorleg fedme (KMI over 40),
 • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifiserte annan stad).

I tillegg blir influensavaksine anbefalt til:

 • personer som bur saman med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte,
 • svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar (informasjon frå Folkehelseinstituttet),
 • saneringspersonale,
 • personar som jobbar med mistenkt eller bekrefta influensasjuk tamfugl.