Informasjon om spennende søknadsordning innen friluftsliv med søknadsfrist 15. januar

Digranesvarden..JPG - Klikk for stort bilete

Informasjon om tilskotsordning knytt til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.

1. Sentral- eller fylkesleddet i frivillige organisasjonar eller sentrale institusjonar for barn og unge som er registrert i enhetsregisteret kan søkje og motta tilskot etter denne ordninga.

2. Søknadsfrist er 15. januar 2020

 

Meir informasjon om ordninga får de ved å følgje linken https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=62&Menyvalg=SOKNADSSENTER

 

 

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 02.12.2019