Informasjon til alle abonnentar med vassmålar - Vassmålaravlesing 1. halvår 2023

Illustrasjonsbilde av vassmålar - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde av vassmålar

Vassmålaravlesing vert nå sendt ut 2 gonger pr år. Ein gong i juni, og ein gong i november. Det vert i juni sendt ut SMS til alle som har vassmålar, slik at forbruk for 1. halvår 2023 kan fakturerast på kommunale avgifter i august.

Dersom du ikkje får lest av vassmålaren nå pga. ferie, vert fjorårets forbruk nytta til å stipulere forbruket i år.