Informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle – Landbruk


I dag, torsdag 25. november kl. 19.00 blir det nytt informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle på Sveio kommunehus. Tema denne gongen er landbruk. 

Representantar frå landbruksavdelingane hos statsforvaltarane i både Vestland og Rogaland vil delta.

Møtet blir halde i kommunestyresalen på kommunehuset. 

Informasjonsmøtet blir strøyma direkte på nett, og opptaket blir tilgjengeleg i etterkant: Direktestrøyming

Alle er hjarteleg velkomne!