Informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle

Torsdag 28. oktober klokka 19.00 blir det nytt informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle i kommunestyresalen på Sveio kommunehus.

Temaet denne gongen er ungdom og unge vaksne. Representantar frå Vestland og Rogaland fylkeskommune vil vera til stades og innleia og svara på spørsmål om vidaregåande opplæring og kollektivtilbod. Møtestad blir kommunestyresalen på Sveio kommunehus.

Informasjonsmøtet blir strøyma direkte på nett, og opptaket blir tilgjengeleg i etterkant: Direktestrøyming

Alle er hjarteleg velkomne!