Informasjonsportalen for E39 Bokn–Hope

E39 Bokn - Hope

Vegvesenet ønskjer at du som bur i området skal ha enkel og god tilgang til informasjon om planarbeidet for E39 Bokn-Hope, og portalen blir oppdatert etter kvart som arbeidet går framover, sjå E39 Bokn-Hope (arcgis.com)