Kommunestyret 06.11.2023 – Protokoll

Protokollen frå kommunestyremøtet måndag 6. november er no klar. 

Illustrasjonsfoto – Kommunestyresalen - Klikk for stort bilete

 

Løysinga for overføring av filer til den offentlege møteplanen er snart på plass etter kommunen si omlegging av IT-drift til IKT Nordhordland. Inntil dess legg me no ut protokollen frå kommunestyremøtet måndag 6. november 2023 her.  Møteboka blir òg lagd ut. 

Forskjellen på protokoll og møtebok er at sistnemnde berre inneheld sakstittel og informasjon om behandlinga og sjølve vedtaka i organa som har behandla den enkelte sak, mens i sistnemnde får ein òg sjølve sakspapira med, altså saksutgreiinga med rådmannen sine vurderingar.