Månadleg faktura på kommunale gebyr

Sveio kommunehus - Klikk for stort bilete

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl. hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr om ein heller ønskjer det. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside. https://www.sveio.kommune.no/politikk-administrasjon-og-innsyn/okonomi-og-skatt/kommunale-eigedomsgebyr/

 

 

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 28.03.2019