Miljøfyrtårn - miljøansvar i praksis

Klikk for stort bilete

Sveio kommune er ein Miljøfyrtårnkommune! 

6 gode fordelar med å vera miljøfyrtårn:

  • Ta samfunnsansvar
  • Gå føre – vis verda at framtidas løysingar er bærekraftige
  • Driv smart virksomhetsstyring
  • Sett miljømål og skap resultat
  • Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbodsprossesar
  • Reduser sjukefråvær

Høyres det interessant ut?? Ønskjer du og sjå på kva meir det inneber?

Sjekk ut nettstaden www.milljofyrtarn.no for meir info og ta kontakt med Sveio kommune for korleis ein kan bli miljøsertifisert og få Miljøfyrtårn status.

 

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 16.01.2017