Møte i kommunestyret 21. september (oppdatert!)

Klikk for stort bilete
Her er sakspapira til møtet i kommunestyret 21. september 2020. Oppdatert med tilleggsinnkallingar. 

På grunn nokon tekniske utfordringar som følge av oppdateringa av kommunen sitt sak- og arkivsystem, får me pr. no ikkje publisert sakspapira til møtet i kommunestyret i møteplanen som vanleg. (Møteplanen er mellombels tatt ned av tekniske grunnar.)

Sakspapira blir derfor publiserte her, sjå nedst i artikkelen. Dokumentet inneheld saksliste, sjølve sakspapira og vedlegg til sakspapira.

Protokoll frå førre møte blir òg publisert her. Tilleggsinnkallingar er inkludert 16. og 17. september. Orienteringssak inkludert 21. september. 

Som alle ordinære politiske møte er kommunestyremøta opne for publikum. Pga. smittevernreglane om avstand vil det vera avgrensa kor mange tilskodarar som kan få tilgang til møtesalen. Møtet blir halde i auditoriet på Vigdartun. 

Innkalling KOM: Saksliste, sakspapir og vedlegg (PDF, 30 MB)

Protokoll KOM (PDF, 2 MB)

Tilleggsinnkalling KOM (PDF, 8 MB)

Tilleggsinnkalling nr. 2 KOM (PDF, 17 MB)

Orienteringssak (PDF, 338 kB)