Ny idrettshall i Sveio – behovsanalyse – invitasjon til å gje innspel

Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde idrettsanlegg

For å få best mogleg kjennskap til aktivitetar det bør leggjast til rette for i ny idrettshall, blir det for tida arbeida med ein behovsanalyse.

Lag, organisasjonar og andre som ønskjer det,  blir med dette inviterte til å komme med innspel.

I behovsanalysen er det eit mål om få best mogleg oversikt over eksisterande aktivitet og kva anlegg desse nyttar, planlagde aktivitetar og kva arealbehov desse eventuelt vil ha.

Send informasjon på epost, ring eller få tilsendt enkelt spørjeskjema som er utarbeida.

Spørsmål? Ta kontakt med Marit Persen Liknes, rådgjevar på kulturavdelinga tlf 53748072/på epost marit.liknes@sveio.kommune.no 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 20.08.2019