Offentleg ettersyn – Val av meddommarar og skjønnsmedlemmer

Formannskapet har gjort innstilling på val av meddommarar for perioden 2025–2028. Frist for å gi merknad er 16. juni 2024

Formannskapet har i sitt møte 3. juni innstilt følgande personar til verv som meddommarar/skjønnsmedlemmer, jf. vedtak i sakene FOR-078/24 til FOR-081/24:

Meddommarar til Gulating lagmannsrett

 • Anne Vierdal
 • Inger Emilie Kvalvåg Panayiotou
 • Ronny Rolland Arnatveit
 • John Tore Hovda Mølstre

Meddommarar til Haugaland og Sunnhordland tingrett

 • Line Remøy Bertelsen
 • Hilde Danielsen
 • Agnes Ravatn
 • Ida Helen Våge Semb
 • Heidi Lyngholm Storstein
 • Kathrine Opsahl Lie
 • Kristine Bjånesøy Tikkanen
 • Magnus Jahren Fludal
 • Thomas Johan Brekke
 • Bjørn Tore Enerstvedt
 • Olav Magne Olsen
 • Erling Eriksen
 • Leif Sverre Haga
 • Håkon Eriksen

Meddommarar til Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

 • Anita Higgins Berge
 • Hege Hovland Steindal
 • Kristine Bjånesøy Tikkanen
 • Ronny Rolland Arnatveit
 • Mikal Johannes Liknes
 • Olav Magne Olsen

Kandidatar til skjønnsmedlemmer

 • Dagfinn Fagerland Bjørge
 • Erling Eriksen
 • Mikal Johannes Liknes
 • Helge Mundal
 • John Tore Hovda Mølstre
 • Kristine Bjånesøy Tikkanen
 • Katrine Kleppe

Frist for merknadar

Innstillinga blir lagd ut til offentleg ettersyn. Dei som har innvendingar mot ein eller fleire av innstillingane må melda dette skriftleg til politisk sekretær på e-post bjarte.stolas.storli@sveio.kommune.no innan søndag 16. juni. 2024.