Paddevegen er stengt

john anders 1.jpg - Klikk for stort bilete

 

Grunna teleløysing er Paddevegen stengt frå i dag søndag. Stenginga er naudsynt av hensynet til trafikktryggleik for dei vegfarande. Sveio kommune vil overvaka situasjonen og opna vegen så snart det er mogleg. Det vil verte lagt ut beskjed på kommunen si heimeside når vegen er open for ferdsle igjen.

Publisert av Viktoria Rush Lien. Sist endra 10.02.2019