Politikontakt i Sveio kommune

Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde politikontakt

Politiråd og politikontakt skal, saman med andre ressursar i og utanfor politiet, bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Kontaktinformasjon til politikontakten i Sveio kommune:
Malvin Kvamme, e-post malvin.kvamme@politiet.no
Han har tysdag og torsdag som faste arbeidsdagar i Sveio kommune.

Kva er oppgåvene til politikontaktane og politiråda? Ein ny animasjonsfilm gir en introduksjon til dei to funksjonene. Sjå meir informasjon på politiet sine nettsider.