Politiske sakspapir – November og desember 2023

Her finn du innkallingar og sakspapir til politiske møte i november og desember. Kommunen arbeider med å få på plass ordinær publisering av sakspapir etter oppgradering av sakssystemet. 

Illustrasjonsfoto – Kommunestyresalen - Klikk for stort bilete

 

Innkallingar/sakslister

Protokollar

Sakspapir

Nokon av sakene blir behandla i fleire organ – dette kjem fram av sakslistene over. Trykk på den enkelte overskrift for å sjå sakspapiret.

Orienteringar:

Referatsaker:

Fullmaktssaker til HTN (PDF, 84 kB)

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024–2027 (PDF, 87 kB)

Busetting av flyktningar 2024 (PDF, 109 kB)

Folkehelseoversikt for Sveio kommune 2023 (PDF, 263 kB)

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2024 (PDF, 129 kB)

Høyringsuttale til planprogram for E39 Bokn-Bømlafjorden (PDF, 121 kB)

Klage på administrativt vedtak – Småbåthamn/flytebrygge (PDF, 95 kB)

Klage på vedtak om avslag (PDF, 127 kB)

Klage på vedtak om avslag – Dispensasjon til næring (PDF, 146 kB)

Kommunale gebyr 2024 (PDF, 136 kB) 

Kommuneplan 2024–2036 – Arealreserve og senterstruktur (PDF, 137 kB)

Orienteringssak – Kommunalt omstillingsfond (PDF, 111 kB)

Reguleringsplanarbeid for fv. 541 Tjernagelvegen (PDF, 109 kB)

Ungdomsrådet – Reglement (PDF, 145 kB)

Val av leiar og nestleiar for ELR (PDF, 80 kB)

Val av leiar og nestleiar for RNF (PDF, 80 kB)

Val av representantar til samarbeidsutval og skulemiljøutval 2023–2027 (PDF, 95 kB)

***

Oppdatert 22. november 2023 med protokollar frå eldrerådet, HOK og HTN (HHO blei avlyst). Sakspapira er òg oppdaterte med vedtak.