Politiske sakspapir

På grunn av omlegging av tekniske system har me nokon mellombelse utfordringar med å publisera politiske sakspapir. Her kan du lesa korleis du kan setta deg inn i sakene til kommande kommunestyremøte, samt protokollen frå førre møte i formannskapet. 

Illustrasjonsfoto av talarstolen i kommunestyresalen - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto

Sakspapir til kommunestyret

Måndag 6. november 2023 kl. 18.00 er det møte i kommunestyret. 

Den offentlege møteplanen er under omlegging, slik at me dessverre ikkje får publisert sakene til kommunestyremøtet pr. no. 

Kommunestyret behandlar som hovudregel berre saker kor eit underliggande organ allereie har hatt saka til behandling og gitt ei innstilling (tilråding) til kommunestyret. Til kommande kommunestyremøte er det høvesvis formannskapet og valutvalet som har gitt innstillingar. For å sjå sakene som er til behandling i kommunestyret, kan du derfor sjå gjennom sakslistene til desse to møta:

For å sjå kva innstillingar som blei vedtatt ovannemnde møte, kan du sjå gjennom protokollane: 

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med politisk sekretær på e-post bjarte.stolas.storli@sveio.kommune.no