Redusert betaling i SFO

Illustrasjonsbilde SFO - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde SFO  

Frist for å søka om redusert betaling i SFO for skuleåret 2022/2023 er 1.august 2022. Vi oppmodar likevel om å søkje så raskt som mogleg for å få med reduksjonen på fakturaen for august. Etter denne dato er det løypande behandling av søknadar. Vedtaket vil då gjelde frå månaden etter mottatt søknad.

Meir informasjon om redusert betaling her: Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)

Du søker om redusert betaling i SFO gjennom skole.visma.com/sveio