Rullering av prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2023 og frist for elektronisk registrering av søknad om spelemidlar for 2024

Illustrasjon av Sveio kommunehus av Susann Haaland Karlsen  - Klikk for stort bileteIllustrasjon av Sveio kommunehus av Susann Haaland Karlsen

Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv – 2023, skal rullerast denne hausten

Rullering av Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv – 2023

Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv – 2023, skal rullerast denne hausten. Alle aktivitetsanlegg, anleggsflater og idrettsanlegg, som det er planar om å delfinansiere med tilskot frå spelemidlane, må stå oppført i prioritert handlingsprogram.

Dersom lag/organisasjonar har konkrete planar om utbygging eller rehabilitering, og vil søkje om tilskot frå spelemiddelordninga i 2024 eller annan nær framtid, må gje melding om dette snarast og innan 29. september 2023 til Sveio kommune.

Send informasjon om anlegg og planar til postmottak@sveio.kommune.no
Sjå vilkår for tildeling av spelemidlar på anleggsregisteret.no  

For spørsmål, ta kontakt med Sveio kommune på e-post postmottak@sveio.kommune.no eller tlf. 53748000.

Frist for elektronisk registrering av søknad om spelemidlar for 2024

Søknad om tilskot frå spelemidlane til tiltak må vere registrert i digitalt skjema og sendt inn, seinast året etter at anlegget er ferdigstilt. For seint innkomne søknader, er etter vilkåra grunn til avslag.

Dersom lag/organisasjonar skal søkje om tilskot frå spelemidlane i 2024, må elektronisk søknad vere registrert og ferdigstilt innan 1. november 2023. Fristen gjeld også ved fornying av søknader, der søkjer ikkje fekk innvilga tilskot ved fordelinga i 2023.

Sjå vilkår for tildeling av spelemidlar til anlegg og digitalt søknadsskjema på anleggsregisteret.no

For spørsmål, ta kontakt med Sveio kommune postmottak@sveio.kommune.no eller tlf. 53748000.