Skulestart i Sveio

Skulestart

Grunnskulen

Grunnskulen startar opp etter ferien TORSDAG 17. AUGUST 2023

Oppstart for kvar skule;

  • Auklandshamn : kl. 0800
  • Førde : kl. 0830
  • Sveio : kl. 0830 (1.klasse 0845)
  • Valestrand : kl. 0800
  • Vikse : kl. 0800

Sveio vaksenopplæring 

Sveio vaksenopplæring startar opp måndag 21.august kl. 0830 (ved Førde skule)

Sveio kulturskule

Sveio kulturskule startar opp i veke 34. Elevane får e-post om tid og stad.

SFO

For SFO-ordningar og skuleskyss: Kontakt skulen direkte.