Søk støtte til lag og organisasjonar

Klikk for stort bilete Ellen Tveit Fristen for å søkja kommunal støtte til lag og organisasjonar er 1. mars.

Søknadsfristen gjeld desse ordningane: Driftsstøtte (”kulturmidlar”), tilskott  til materiell  og utstyr, og tilskott til leikeplassar. Det er òg ordningar med andre søknadsfrister.

Gå til meir info om stønadsordningane.  Her vil du også finne søknadsskjema og informasjon om dei ulike ordningane i ”Handbok for lag og organisasjonar 2020”.

Kulturavdelinga