Søk støtte til lag og organisasjonar

Montasje frivillige - Klikk for stort bilete Fristen for å søkja kommunal støtte til lag og organisasjonar er 1. mars.

Søknadsfristen gjeld desse ordningane: Driftsstøtte (”kulturmidlane”), tilskott  til materiell og utstyr, og tilskott til leikeplassar. Det er òg ordningar med andre søknadsfrister. Søknadsskjema og informasjon om dei ulike ordningane finn du her, eller i ”Handbok for lag og organisasjonar 2019” (PDF, 926 kB)

 

Kulturavdelinga

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 07.02.2019