Sveio kommune sin kulturpris

Ryvarden kulturfyr Har du forslag til kven som kan få Sveio kommune sin kulturpris?

I 2021 kom det ikkje inn forslag til mottakar av kulturprisen. Sveio kommune ønskjer likevel å dele ut pris for 2021 og lyser difor ut prisen på ny.

Kva er kulturprisen?

Kulturprisen skal primært vera ein honnør for langvarig og/eller særs betydningfull innsats for kulturlivet i Sveio.

Kven kan få kulturprisen?

Kulturprisen kan delast ut til enkeltpersonar, grupperingar eller organisasjonar for deira innsats for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen kan ved særskilde høve delast ut til personar busett utanfor kommunen, men som likevel fremjer kulturlivet i Sveio.

Forslag på kandidatar skal vera skriftleg og kort beskrive kandidaten og gje ein vurdering av kandidaten sitt arbeid for kulturlivet. Friviljuge organisasjonar, kulturinstitusjonar, einskildpersonar m.v blir oppfordra til å komme med grunngjeve forslag på kandidatar.

Tidlegare mottakarar av Kulturprisen i Sveio er Sigurd Tveit, Reidar Lier, Førde UL, Aslaug og Jostein Svendsbø, Normann Austvik, Willy Mjånes, Erna Kavli Vanwulpen, Anna og Martin Haugsgjerd, Sivert Ørevik, Oddmund Svartveit, Kari Erdalsdal, Thomas Førde, Ruth og John Eidsvåg, Lilly Helland, Per Bjørn Habbestad.

Forslag med grunngjeving kan ein sende til postmottak@sveio.kommune.no eller Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio, innan 20. februar.