Temakveld for føresatte

 

«Korleis hjelpe engstelege barn» 

Kursleiarar: Nancy B Helgesen ( psykisk helseteneste) og Brynhild Herheim, prosjektleiar for overgang barnehage  til  skule «Hallo! Adjø!»

Dette bli ein kveld der ein kan  drøfte aktuelle problemstillingar/ case, jobbe i saman i små grupper og øve på å bruke ulike meistringsstrategiar. Her blir det også ope for individuell rettleiing til dei som ønsker det

Sjå link for meir info: TEMAKVELD FOR FØRESETTE 24.mai-22 (PDF, 233 kB)

Påmelding til underteikna innan 23.mai nancy.helgesen@sveio.kommune.no