Tilløp til brann på Vigdartun


Det har vore tilløp til brann på Vigdartun. Brannen blei raskt oppdaga og slokken.

Om formiddagen i dag, måndag 26. april, blei det oppdaga tilløp til brann med ein del røykutvikling på eit toalett på Vigdartun. Brannen blei raskt slokken og brannvesen tilkalla. Det er sannsynleg at brannen var påsett, men dette blir undersøkt no.

Ungdomsskuleelevane med tilhald på Vigdartun har blitt sende heim.