Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Illustrasjonsbilde trafikktryggleikTo gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar er 1. desember 2021 og 1. september 2022.

Les meir på Vestland fylkeskommune sine nettsider.