Tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke

Gjennom denne ordninga kan det søkast tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne som er prioriterte med omsynssone i kommunen sin kulturminneplan.

Hauglandsvika - Klikk for stort bileteHauglandsvika

Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Det blir ikkje gitt støtte til tiltak på kulturminne i statleg, fylkeskommunal eller kommunal eige, tiltak på freda kulturminne eller ordinært vedlikehald og drift.

Det skal nyttast eige søknadsskjema. Søknad skal sendast til Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio eller på e-post til postmottak@sveio.kommune.no, innan 1. januar 2024. Ta gjerne kontakt med kommunen før du søkjer. 
Spørsmål kan rettast eil Ellen Tveit til e-post ellen.tveit@sveio.kommune.no.

Gå til søknadsskjema og informasjon om søknadsskjema og informasjon om tilskotsordningar til kulturvern - Sveio kommune