Vatningsforbodet er oppheva

Illustrasjon

Forbruket av vatn er framleis på eit høgt nivå, men har gått litt ned. Ut frå dette vel kommunen no å oppheva vatningsforbodet.

Vatningsforbod vil bli innført på nytt dersom vassforbruket aukar meir enn kva vassverka klarer å produsera.

Me håper derfor at alle abonnentar, anten det er hyttefolk eller fastbuande, er sparsame med vatnet i sommar.