Vigdarvatnet – Badeforbod oppheva

Illustrasjonsfoto av Vigdarvatnet - Klikk for stort bileteVigdarvatnet Ida Kristin Vollum

Sveio kommune opphevar no anbefalinga mot å ikkje bada i Vigdarvatnet. Det er låge verdiar på bakteriar i badevassprøvane som blei tatt både 12. juni og oppfølgingsprøvane som blei tatt 19. juni.

Grenseverdiar for badevatn

EU sin grenseverdi for statusen «utmerka kvalitet på badevann» i ferskvatn er mindre enn 500 e-coli pr. 100 ml vatn og mindre enn 200 intestinale enterokokkar pr. 100 ml vatn. 

Sjå meir informasjon hos Folkehelseinstituttet: Smittespredning gjennom badevann - FHI

Resultat frå badevassprøvane 19. juni

Punkt 1 – Melkeneset (rasteplassen v/fv. 47):

 • 11 e-coli pr. 100 ml
 • 8 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Punkt 2 – Utløp/undergang under fv. 47:

 • 10 e-coli pr. 100 ml
 • 6 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Punkt 3 – Indre del av Vigdarvatnet (nord for fv. 47)

 • 11 e-coli pr. 100 ml
 • 2 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Punkt 4 – Indre del av Vigdarvatnet (nordaust for utløp under fv. 47)

 • 11 e-coli pr. 100 ml
 • 14 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Resultat frå badevassprøvane 12. juni

Punkt 1 – Melkeneset (rasteplassen v/fv. 47):

 • 20 e-coli pr. 100 ml
 • 2 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Punkt 2 – Utløp/undergang under fv. 47:

 • 21 e-coli pr. 100 ml
 • 3 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Punkt 3 – Indre del av Vigdarvatnet (nord for fv. 47)

 • 13 e-coli pr. 100 ml
 • 4 intestinale enterokokkar pr. 100 ml

Punkt 4 – Tveit

 • Ikkje påvist e-coli eller inestinale enterokokkar