Webinar om spelemidlar 21. eller 27. april 2022

AktivitetsparkTil deg som har planar om å søkje om tilskot frå spelemiddelordninga!

Vestland fylkeskommune inviterer til webinar om spelemidlar. I 2021 vart det tildelt nesten 220 million til idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv. Dette ble gitt t.d. til kommunar, idrettslag, friluftslivsorganisasjonar og grendalag.

For frivillige organisasjonar i Vestland blir det arrangert webinar:

Torsdag 21. eller onsdag 27. april kl 1900-2030

Agenda for webinaret:

  • Kven kan søke?
  • Kor mye kan du søke?
  • Kva kan du søke spelemidlar til?
  • Kva treng du for å søke?

Påmelding på denne linken (vel dato først): https://www.vestlandfylke.no/kalender/     

arr. Vestland fylkeskommune