Publisert 24.05.2017
Skårevatnet

Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag som har gjort ein langvarig og/eller særleg betydningsfull innsats for kulturlivet i Sveio. 

Publisert 24.05.2017
Illustrasjonsbilde vaksine

Det er no tid for 3. dose HPV vaksine og Sveio helsestasjon har åpent:

 tirsdag 13. juni  og torsdag 15.juni 2017 frå kl 15.00- 18.00

 

Publisert 19.05.2017
Sveio kulturskule logo.jpg

Sveio kulturskule har ledige plassar frå hausten 2017.

 

Publisert 18.05.2017
Samarbeidsrådet for Sunnhordland.jpg

For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland. Sjå meir info på Samarbeidsrådet i Sunnhordland sine nettsider

Publisert 10.05.2017
Illustrasjonsbilete brannøving

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 08.05.2017
Illustrasjonsfoto hjort

 

Tiltak for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD) blant hjortevilt.

Publisert 08.05.2017
Nav.jpg

På NAV Sveio skal du få oppfølging som er nødvendig ut frå din situasjon til å komme deg i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakke om arbeidserfaringa di, utdanning, kompetanse, ferdigheter, interesser og muligheter eller utfordringar du har for å komme i jobb.

Publisert 03.05.2017
Stranda i Førde

Alle sveibuar har no høve til å vere med å rydde langs, den om lag 30 mil lange, sjølina vår.  

Publisert 07.04.2017
Logo mattilsynet.jpg

Info frå mattilsynet:

"I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 04.04.2017
Illustrasjonsbilde SFO