Publisert 23.04.2018
Stranda i Førde

 

Det vert som tidlegare år, arrangert plastryddeaksjon helga 27. - 29. april

Publisert 04.04.2018
Sunnhordlandstreff 11 april

Knyt kontaktar med moglege framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland!
 

Publisert 03.04.2018
Illustrasjonsbilete brann

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 26.03.2018
Illustrasjonsbilete

Paddevegen  har tidlegare vore stengt grunna teleløysing, men er frå i dag av open for ferdsel.

Publisert 22.03.2018
Landsåt

Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region. Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, saman med medlemskommunane og nokre av turlaga i distriktet. I Sveio er 10 turar med i år, tre av dei nye. 

Publisert 26.02.2018
Kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er nå mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside www.sveio.kommune.no under: Politikk, administrasjon og innsyn/Økonomi og skatt/kommunale eigedomsgebyr.

Publisert 02.02.2018
Bilde frå Sveio skule

 

Barneverntenestane i Sveio, Vindafjord, Etne og Tysvær har inngått samarbeid om barnevernvakt frå 1. februar 2018.

 

 

Publisert 18.01.2018
Kunstgrasbanen

 Fristen for å søkja kommunal støtte  til lag og organisasjonar er utsett til 15. mars.

Publisert 09.01.2018
Nynorskkurs i Sveio kommune

Sveio kommune er ein av 27 kommunar som er med i første pulje av den store nasjonale kvalitetutviklingssatsinga «Språkkommunar».