Publisert 18.04.2017
Bok og bolle.jpg

Velkomen til rocka familieforestilling i Valenheimen!

Forfattar og musikar Roald Kaldestad fortel om Heavykatten. Han har òg med seg gitaren sin og ein svær forsterkar!

Publisert 12.04.2017
Sauer

I år er det mykje nytt i måten å søkja produksjonstilskot på. Kommunen vil ha kurs i korleis levere søknad i det nye systemet og seia litt om nye retningslinjer. 

Publisert 11.04.2017
Selsåsvika

I samband med aksjonen «vik til vik» ønskjer Sveio kommune å setja fokus ryddige og reine strender.

Publisert 10.04.2017
Illustrasjonsfoto hjort

 

Tiltak for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD) blant hjortevilt.

Publisert 07.04.2017
Logo mattilsynet.jpg

Info frå mattilsynet:

"I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 04.04.2017
Illustrasjonsbilde SFO

 

Publisert 30.03.2017
Nav.jpg

På NAV Sveio skal du få oppfølging som er nødvendig ut frå din situasjon til å komme deg i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakke om arbeidserfaringa di, utdanning, kompetanse, ferdigheter, interesser og muligheter eller utfordringar du har for å komme i jobb.

Publisert 27.03.2017
Sveio frivilligsentral

 

Har du lyst til å bli kjend med nokon frå ein annan kultur her i Sveio? Sveio Frivilligsentral er i gong med integreringsprosjektet "Sveiovenn for framandspråklege", som går ut på at norske og framandspråklege sveibuarar møtes to og to og blir litt kjend med kvarandre.

Publisert 27.03.2017
Illustrasjonsbilete

 

 

Har du behov for å tilpasse bustaden din? Det er no mogleg å søkje om tilskot til tilpassing i Sveio kommune.