Publisert 03.07.2017
Sveio kommunehus

Sveio legekontor har ope fram til og med 22.juli og held stengt veke 30, 31, 32 og 33.

Publisert 30.06.2017
valglogo_gull_nynorsk 2017 2.jpg

 Måndag 11. september er valdagen for Stortings- og sametingsval 2017.

Publisert 15.06.2017
Lottstift

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. 

Publisert 12.06.2017
Ill.bilde barnehage

Fristen for å søka om redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret 2017/18 er 24.juli 2017.

Publisert 12.06.2017
Ka skjer ittepå 2017.jpg

"Ka skjer ittepå?" - påmelding til gratis arrangement for studenter og dei med arbeidserfaring.
Sjå meir info på haugesundregionen.no

Publisert 19.05.2017
Sveio kulturskule logo.jpg

Sveio kulturskule har ledige plassar frå hausten 2017.

 

Publisert 18.05.2017
Samarbeidsrådet for Sunnhordland.jpg

For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland. Sjå meir info på Samarbeidsrådet i Sunnhordland sine nettsider

Publisert 10.05.2017
Illustrasjonsbilete brannøving

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 08.05.2017
Illustrasjonsfoto hjort

 

Tiltak for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD) blant hjortevilt.

Publisert 08.05.2017
Nav.jpg

På NAV Sveio skal du få oppfølging som er nødvendig ut frå din situasjon til å komme deg i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakke om arbeidserfaringa di, utdanning, kompetanse, ferdigheter, interesser og muligheter eller utfordringar du har for å komme i jobb.