Publisert 24.03.2017
Sveio kommunehus

Laurdag 1.april, kl.12.00-16.00 blir det folkefest i Sveio sentrum,  med konsertar, marknad og andre kulturelle tilstellingar.

Publisert 22.03.2017
Kystsogevekene

Kystsogevekene 2017 blir i perioden 12. august – 17. september

Tysdag 28. mars kl 11.00 blir det informasjons- og planleggingsmøte på Kysttunet i Auklandshamn. 

Publisert 16.03.2017
Selsåsvika

I samband med aksjonen «vik til vik» ønskjer Sveio kommune å setja fokus ryddige og reine strender.

Publisert 15.03.2017
Illustrasjonsbilete

 

 

Har du behov for å tilpasse bustaden din? Det er no mogleg å søkje om tilskot til tilpassing i Sveio kommune.

Publisert 13.03.2017
Illustrasjonsbilde SFO

Kommunestyret vedtok 6.3.2017 nye vedtekter for  SFO. Det ordinære tilbodet i SFO blir nå redusert med ein innbetaling pr. år, og for ein full plass i skuleåret vil kostnaden såleis bli redusert med nær 3000 kr. 

Publisert 16.01.2017
Logo miljøfyrtårn

Sveio kommune er ein Miljøfyrtårnkommune! 

Publisert 14.12.2016
Landbruksnytt

Gode gardbrukar! Her kjem eit nytt landbruksnytt frå Sveio kommune. 

Publisert 09.12.2016
Kommunehuset redusert.jpg

Sveio kommune legg ut sak vedkomande økonomiplan 2017-2020 til alminneleg ettersyn før handsaming i kommunestyret 12.12.2016.