Publisert 22.09.2017
Illustrasjonsbilete open dag brannstasjon

I samband med Brannvernveka 2017 er både små og store velkomne til OPEN BRANNSTASJON på Førde brannstasjon, Hjartåsvegen 5, laurdag 23. september kl. 1100-1300.

Publisert 21.09.2017
Illustrasjonsbilete

Det er snart tid for å søkje om PRODUKSJONSTILSKOT

Publisert 15.09.2017
Kommunehus

Gruppemøter

Publisert 25.08.2017
TV-aksjon 2017

TV-aksjonen i år går til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til born rammet av krig og konflikt.

Bli bøssebærar!

Publisert 24.08.2017
Illustrasjonsbilde landbruk

Har du problem med og få ut husdyrgjødsla di til 1. september og skal spreia på eng eller beite etter denne datoen? Då må du søkja om dispensasjon. 

Publisert 24.08.2017
Strandrydding

SIM har fått ei ekstraløyving frå Miljødirektoratet og treng difor di hjelp slik at me kan få nytta midlane på ein best mogeleg måte. 

Publisert 21.08.2017
Børshovda

Hordaland fylkeskommune og Gjensidigestiftinga v/ tildelingsgruppa i Turskiltprosjektet har vedteke å lyse ut resterande midlar. 

Publisert 16.08.2017
Kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar.

Publisert 07.08.2017
Vigdarvatnet

Sveio kommune har tatt vassprøve av Vigdarvatn ved Tveit og ved rasteplassen langs fv 47 og fått dei analysert for blågrønalger.   

Publisert 15.06.2017
Lottstift

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.