Publisert 06.02.2018
Husbanken illustrasjonsbilete

 

Har du behov for å tilpasse bustaden din?

Publisert 02.02.2018
Bilde frå Sveio skule

 

Barneverntenestane i Sveio, Vindafjord, Etne og Tysvær har inngått samarbeid om barnevernvakt frå 1. februar 2018.

 

 

Publisert 25.01.2018
Illustrasjonsbilete

Sveio Kommune ved drift og anlegg avdelinga meldar at Paddevegen er stengt til tela forsvinn.

Publisert 18.01.2018
Kunstgrasbanen

 Fristen for å søkja kommunal støtte  til lag og organisasjonar er 1. mars.

Publisert 09.01.2018
Nynorskkurs i Sveio kommune

Sveio kommune er ein av 27 kommunar som er med i første pulje av den store nasjonale kvalitetutviklingssatsinga «Språkkommunar».

Publisert 14.12.2017
Strøsand.jpg

Haugalandskommunane samarbeidar om ulukkeførebygging.

Vinterstid er høgsesong for bruddskader.Ved å strø fortau og trapper kan ein førebyggja fallulukker.

Ta kontakt med servicekontoret i Sveio kommune for gratis utlevering av strøsand på telefon 53 74 80 00

Publisert 14.12.2017
Dvergmarinøkkel

På Nesheim vest i Sveio ved Bømlafjorden er det rik plantevekst og fin botanikk. Her er eit 35 dekar dekar stort område kartlagt som naturtypen naturbeitemark.

Publisert 14.12.2017
Borgarleg vigsel

Frå og med 1. januar 2018 blir borgarleg vigsel overført frå tingrettane til kommunane. Då kan du gifta deg på Kommunehuset i Sveio.

Publisert 06.12.2017
Sunnhordlandstreff

Knyt kontaktar med framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland. 18. desember står hyggjelege folk frå bedrifter og kommunar i Sunnhordland klare til å ta imot deg! 

Publisert 05.12.2017
Sveio kommunehus