Publisert 20.08.2018
Sveio miljøstasjon

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er no mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr.

Publisert 17.08.2018
Ill.bilde hodelus.jpg

Born i barnehagar, skuleelevar, familiemedlemmer og tilsette i skule og barnehage bør sjekke seg for hovudlus i aksjonsperioden.

Publisert 31.07.2018
Kystsogevekene i Sveio

4. august – 16. september blir det stormønstring av kystkultur i 22 kommunar på Vestlandet. I Sveio blir det ei rekkje arrangement i denne perioden.

Publisert 30.04.2018
Illustrasjonsbilete brann

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 30.04.2018
Landsåt

Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region. Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, saman med medlemskommunane og nokre av turlaga i distriktet. I Sveio er 10 turar med i år, tre av dei nye. 

Publisert 26.02.2018
Kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er nå mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside www.sveio.kommune.no under: Politikk, administrasjon og innsyn/Økonomi og skatt/kommunale eigedomsgebyr.

Publisert 02.02.2018
Bilde frå Sveio skule

 

Barneverntenestane i Sveio, Vindafjord, Etne og Tysvær har inngått samarbeid om barnevernvakt frå 1. februar 2018.

 

 

Publisert 18.01.2018
Kunstgrasbanen

 Fristen for å søkja kommunal støtte  til lag og organisasjonar er utsett til 15. mars.

Publisert 09.01.2018
Nynorskkurs i Sveio kommune

Sveio kommune er ein av 27 kommunar som er med i første pulje av den store nasjonale kvalitetutviklingssatsinga «Språkkommunar».

Publisert 14.12.2017
Strøsand.jpg

Haugalandskommunane samarbeidar om ulukkeførebygging.

Vinterstid er høgsesong for bruddskader.Ved å strø fortau og trapper kan ein førebyggja fallulukker.

Ta kontakt med servicekontoret i Sveio kommune for gratis utlevering av strøsand på telefon 53 74 80 00