Publisert 17.11.2017
Ill.bilde barnefattigdom

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om tilskot. Søknadsfrist  for tilskotsåret 2018 er 8. desember 2017

Publisert 13.11.2017
Jul i Valenheimen

Onsdag 15. november kan du vere med på ulike aktivitetar og opplevingar i Valenheimen

Publisert 07.11.2017
Kulturminne i Sveio

Sveio kommune har fleire lokalhistoriske bøker og hefte for sal, mellom anna boka «Kulturminne i Sveio» som kom ut i 2016.

Publisert 07.11.2017
Kommunehus

I dag vert rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2018 - 2021 lagt ut.

Publisert 27.10.2017
Illustrasjonsbilete vaksenopplæringa

Privatistar kan ta ulike prøvar på Sveio vaksenopplæring

Publisert 26.10.2017
Sauer

Etter endring i regelverk på fredag har det no blitt aktuelt for fleire å søkje om erstatning etter avlingssvikt grovfôr.

Publisert 06.10.2017
Vigdarvatnet

Det er påvist høgt nivå av blågrønalger i vassprøve fra Vigdarvatnet teke i veke 40, der også nokre typar som kan lage toksiner (giftstoffer) i vatnet. 

Publisert 05.10.2017
Verdensdagen for psykisk helse

I samband med verdensdagen for psykisk helse med tema Glede, vert det halde fleire arrangement i Sveio. Tema for verdensdagen er Glede.

Publisert 02.10.2017
Illustrasjonsfoto

Grunna mykje nedbør i helga, er det fleire områder i Sveio som er ramma.

Publisert 25.09.2017
Illustrasjonsfoto skulemiljø

Har du tid og rom til å vera avlastningsheim? Eining Habilitering treng no avlastningsheim til ein kjekk gut på 12 år.