Orientering om jodtablettar ved atomulukke

Illustrasjonfoto: Statens strålevern - Klikk for stort bileteIllustrasjonfoto: Statens strålevern Statens strålevern

Det gjerast merksam på at Sveio kommune har skaffa og lagra jodtablettar for utlevering til ALLE barn og unge opp til 18 år og til gravide og ammande som bur i kommunen i tilfelle ei uønska atomulukke med radioaktivt nedfall som følgje.

Plan for utdeling av slike tablettar ved ei atomulukke vil koma som oppslag på kommunehuset, kommunen sin heimeside www.sveio.kommune.no og på Facebooksiden til Sveio kommune.

English:

INFORMATION ABOUT IODINE TABLETS IN CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT

In case of a nuclear accident, Sveio kommune has stored iodine tablets for ALL children up to the age of 18 years, and for all pregnant and breast-feeding women, who are living inn Sveio.

Plan for distribution will be announced at the Council House (kommunehuset), on the website www.sveio.kommune.no and on the Facebook-page for Sveio kommune.

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 09.11.2018 09:08