Produksjonstilskot i jordbruket (PT) - Kurs

Sauer, Auklandshamn Foto Ida Kristin Vollum.jpg - Klikk for stort bilete Ida Kristin Vollum

I år er det mykje nytt i måten å søkja produksjonstilskot på. Kommunen vil ha kurs i korleis levere søknad i det nye systemet og seia litt om nye retningslinjer. 

Tysdag 2.mai kl.19.30 i kommunestyresalen eller onsdag 3.mai kl.12.00 i kommunestyresalen.
Kom den dagen det passar.

Ta helst med pc for å arbeida med eigen søknad. Hugs å ta med bankID eller anna innlogging for å få koma inn på Altinn.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 12.04.2017