Tilskot til tilpassing av bustad - søknadsfrist 01. mars 2018

Husbanken illustrasjonsbilete - Klikk for stort bilete

 

Har du behov for å tilpasse bustaden din?

Det er no mogleg å søkje om tilskot til tilpassing i Sveio kommune. Tilskot til tilpassing kan gis til enkle tiltak for tilrettelegging, og skal bidra til at personar med funksjonsnedsetting og eldre kan halde fram å bu heime. På Sveio kommune sine nettsider kan du finne meir informasjon og søknadsskjema.


Trykk her for å kome direkte til informasjonssida til kommunen om tilskotsordninga.

Publisert av Natalia Soto Danmo. Sist endra 06.02.2018