Tilskot til tilpassing av bustad – søknadsfrist 31. mars 2017

 Illustrasjonsbilete - Klikk for stort bilete

 

Har du behov for å tilpasse bustaden din? Det er no mogleg å søkje om tilskot til tilpassing i Sveio kommune.

Tilskot til tilpassing kan gis til enkle tiltak for tilrettelegging, og skal bidra til at personar med funksjonsnedsetting og eldre kan halde fram å bu heime.
På Sveio kommune sine nettsider kan du finne meir informasjon og retningsliner.

Søknadsskjema finn du på høgre side.

 

Publisert av Natalia Soto Danmo. Sist endra 27.03.2017