Julekalender for tilsette 2023

 • Dette er julekalenderen 2023 for tilsette i Sveio kommune. 

Spørsmål til trekningen 22. desember 2023 finner du her

Svar på luke 21, samt trekning av ni gevinster fra innsending i hele desember:

Kva var folketalet i Sveio kommune ved utgangen av 3. kvartal 2023

Rett svar er: 5 749

Vinnere 22.desember:

 • Madelene Gjerde Bauge, Osk
 • Susanne Lokna, Sveio Omsorgssenter
 • Elisabeth Åsbu Førde, SOS vestbakken

 

Trekning av ni gevinster fra innsendinger i hele desember:

 • Inger Lise Salbu Pettersen, Stemhaugen
 • Siv Helen Østebøvik, Ryvarden
 • Solfrid Myhre, Vikse skule
 • Susanne Bjørge, Sveio skule
 • Mai Lise Bergmål, SOS kjøkken
 • Malgorzata Buryj, Sveio skule
 • Eldunn Sakseid, Auklandshamn skule
 • Wenche Hinderlid Helgesen, SOS
 • Bjørn Engan, Valestrand oppvekstsenter

 

Svar på luke 20:

Heilårsveg over Haukeli hadde vore ein draum for heile Sunnhordaland og Haugalandet i mange år før vegen sto ferdig. Kva år blei heilårsvegen over Haukeli opna?

Rett svar: 1968

Vinnere 21.desember er:

 • Gro Bua, Auklandshamn skule
 • Inger-Synnøve Reiersen, Ressursteam førskule
 • Marie Mokleiv, Auklandshamn skule

 

Svar på luke 19:

Kor mange arbeidsgjeverar/verksemder er det omlag i Sveio med minimum fem tilsette?

Rett svar: 100

Vinnere 20. desember er:

 • Frøydis Huseby, Sveio omsorgssenter
 • Morten Åsbø, Sos vestbakken
 • Unni Ravnøy, Økonomi

 

Svar på luke 18:

I 2022 vart det etablert ein ny helsestasjon i Sveio, kva heiter den?

Rett svar: Helsestasjon for seniorar

Vinnere 19.desember er:

 • Gunnbjorg Stueland, Auklandshamn skule
 • Linda Drengstig, Avd. Åsvegen
 • Marta Lindeflaten Vold, bu, miljø og mestring

 

Svar på luke 15:

NAV er eit eigennamn i dag. Kva Stod NAV opprinneleg for?

Rett svar: Ny arbeids- og velferdsforvaltning 

Vinnere 18. desember er:

 • Pablo Trescastro, Sveio skule
 • Hanne-Brit Smørdal, Stemhaugen
 • Ellen Johannessen, Vikse skule

 

Svar på luke 14:

Kven av desse kjente personane er ikkje frå Sveio:

Rett svar: Petter Steen Jr.

Vinnere 15. desember er: 

 • Solveig Leonora Gravelsæter, Tenestekontoret
 • Nataliya Romanyuk
 • Asja Luczak, Sveio skule
 • Beth Helen Lie Hansen, Vestbakken Sos
 • Doris Høyland, Førde skule

 

Svar på luke 13:

Fram til 1912 hadde Sveio kommune eit anna namn. Kva var namnet på kommunen før 1912:

Rett svar: Sveen

Vinnere 14. desember er:

 • Janne Dirdal Østerli, Sveio omsorgssenter
 • Annette Haukås, Bu, Miljø & Mestring
 • Anne Elisabeth Dahle Granberg, Personal

 

Svar på luke 12:

For nokre tiår sidan stod det gjerne o-fag på timeplanen til elevane. Seinare er dette delt opp i:

Rett svar: Naturfag og samfunnsfag

Vinnere 13. desember er: 

 • Hanna-Marie Råtts - Sveio skule
 • Heidi Storstein
 • Unni Ravnøy, Økonomi

 

Svar på luke 11: 

FNs berekraftsmål legg fram 17 felles mål for korleis me skal arbeide for ei meir berekraftig framtid. kva handlar berekraftsmål nr.12 om?

Rett svar: Ansvarleg forbruk og produksjon

Vinnere 12. desember er:

 • Beth Helen Lie Hansen, sos Vestbakken
 • Nataliya Romanyuk
 • Ellen Tveit, samfunnsutviklingsavdelinga

 

Svar på luke 8:

Rett svar: Fjell uten navn

Vinnere 11. desember er:

 • Anne Beth Økland, Vikse Skule
 • Martha Lindeflaten Vold, bu - miljø og mestring
 • Emilie Tjoflot, Sveio barnehage

 

Svar på luke 7:

Kva er telefonnummer til Sveio kommune si legevakt?

Rett svar: 116 117

Vinnere 8. desember er:

 • Bjørg Lise Høyland, Heimetenesta
 • Linda Drengstig, Avd Åsvegen
 • Kirsten Mønstre, Åsevegen
 • Kjartan Eidsvåg, Personal
 • Joanna Pawlowska, Nav Sveio

 

Svar på luke 6: 

Etter at ny barnevernlov trådte i kraft 1. januar 2023 bytta «Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker»  navn til:

Rett svar: Barneverns- og helsenemnda

Vinnere 7. desember er: 

 • Monika Føyen Tapsfield, SOS
 • Siren Kathrin Stormer Bergo, Bu, miljø og mestring
 • Leif Sverre Haga, Sveio skule

 

Svar på luke 5:

Vinnere 6. desember er:

 • Anitha Ramsdal, Sveio folkebibliotek
 • Ingvill Moe Larsen, Nav Sveio
 • Irene Vihovde Åsvegen

 

Svar på luke 4:

 • Anne Fresvig, Nav
 • Rannveig Kvalavåg, Ressursteam førskule
 • Kenneth Tollefsen

 

Svar på luke 3:

 • Siv Helen Østebøvik, Ryvarden
 • Siren Kathrin Stormer Clausen Bergo,  Bu-Miljø og Mestring
 • Aina Christin Stokkenes-Skiftun, Straumøy Gard og Fagteam

 

Vinnere 1.desember 

 • Gunnbjørg Stueland - Auklandshamn skule
 • Anett Vikse - Sveio Skule 
 • Inger Lise Salbu Pettersen - Helse 
 • Solveig L. Gravelsæter - Tenestekontoret
 • Kjartan Eidsvåg - Personal