Tilsette

Tilsette på kommunehuset
Namn Tittel Telefon e-post
Linn Therese Erve Ordførar 53 74 81 00 e-post
RÅDMANNSGRUPPA
Jostein Førre Rådmann 53 74 80 80 e-post
Ingunn Toft Kommunalsjef 53 74 80 83 e-post
Kenneth Tollefsen Kommunalsjef 53 74 80 40 e-post
Elisabeth Nygaard Kommunalsjef 53 74 80 92 e-post
Peter Lura Økonomisjef 53 74 80 30 e-post
SERVICEKONTOR
Sentralbord 53 74 80 00 e-post
Bodil Waage Leiar 53 74 80 10 e-post
Anne Karin Enerstvedt Konsulent 53 74 80 14 e-post
Bjarte Stølås Storli Jurist / politisk sekretær 53 74 80 11 e-post
Vibeke Berge Vierdal Konsulent 53 74 80 12 e-post
Jane Belsnes Lærling 53 74 80 15 e-post
PLAN OG NÆRING
Bjarne Hetlesæter Leiar 53 74 80 51 e-post
Åse Aleheim Samfunnsplanleggjar 53 74 80 66 e-post
Ilona Nowak Rådgjevar arealplanleggjar 53 74 80 57 e-post
Åge Mikael Hjellestad Rådgjevar byggesak 53 74 80 68 e-post
Kristin I. Thorbjørnsen Rådgjevar byggesak 53 74 80 58 e-post
Arne Møllerhaug Ingeniør oppmåling 53 74 80 54 e-post
Øyvind Grindheim Ingeniør oppmåling 53 74 80 67 e-post
Geir Ragnhildstveit Seniorrådgjevar 53 74 80 52 e-post
Åshild Irene Lie Rådgjevar landbruk 53 74 80 55 e-post
Dagfinn Bjørge Rådgjevar landbruk 53 74 80 56 e-post
DRIFT OG ANLEGG
Frederik Aalo Flood Leiar 53 74 80 63 e-post
Anne Therese Haukås Rådgjevar 53 74 80 59 e-post
Tore Johan Enerstvedt Prosjekt- og byggjeleiar 53 74 80 62 e-post
Per Riise Prosjektleiar 53 74 80 61 e-post
Endre Hope Ingeniør 53 74 80 84 e-post
John Anders Semb Uteseksjon 958 70 112
Eivind Nesse Uteseksjon 915 38 730
SKULE- OG BARNEHAGEKONTOR
Elisabeth Nygård Kommunalsjef 53 74 80 92 e-post
Adelhei Smeland Rådgjevar 53 74 80 60 e-post
Gunnhild Staupe Rådgjevar 53 74 80 93 e-post
Petter Steen Rådgjevar 53 74 80 94 e-post
KULTURKONTORET
Pål Jøsok Kulturskulerektor 53 74 80 70 e-post
Marit Liknes Rådgjevar 53 74 80 72 e-post
Ellen Tveit Rådgjevar 53 74 80 73 e-post
Ole Jørgen Furdal Rådgjevar 53 74 80 74 e-post
BARNEVERN Leiar 53 74 81 13
LØNN OG PERSONAL
Monica Hovda Madsen Personalleiar 53 74 80 22 e-post
Anne Elisabeth Dahle Granberg Rådgjevar 53 74 80 23 e-post
Nataliya Romanyuk Rådgjevar 53 74 80 20 e-post
Trude Elin Thorbjørnsen Rådgjevar 53 74 80 21 e-post
HELSESTASJON
Grethe Natås Leiande helsesøster 53 74 81 20 e-post
Cathrine Selsås Helsesøster e-post
Marianne Hinderlid Helsesøster e-post
Liv Eidhammer Mangrud Helsesøster 47610461 e-post
Kjersti Førre Halsne Helsesøster 415 76 731 e-post
SLT-KOORDINATOR
Frans Gisle Hansen Mobil: 932 16 677 53 74 80 84 e-post
Silvia Økland Skatteoppkrevjar 53 74 80 34 e-post
ØKONOMI Ring sentralbord 53 74 80 00
IKT Ring sentralbord 53 74 80 00
FAGFORBUNDET
Elin Bua 53 74 81 91 e-post